Разположение на камини в къщи

Битова камина

Битова камина в стил рустика

При разполагане на камини в интериора на къщи влияят много компоненти, включително архитектурния проект на сградата и дизайна на стаите, условията на вентилация и техническите характеристики на камерите в съответствие с препоръките за противопожарната безопасност. За да се определи вида и конструкцията на камини в къщата или стаята трябва да се изберат функциите, които ще се изпълняват от камината – декоративна, или отоплителна.При избора на мястото и разположението на камината в къщата трябва да се уточни:

– Площта на помещенията.
-Обмена на въздуха в помещението с камина и вентилационни условия, включително

Съвременна камина

Съвременна камина с призматична камера

положението на камината към прозорци, врати и стълбища.
– Разглеждане на технически данни, размери и разположение на съществуващия комин.

Избора на дизайна на камината:
– Изчислява се теглото на камината и интериорните декорации.
– Създаване в къщата на херметична и безопасна система която да не връща дим от камината.
– Осигуряване въздух необходим за процеса на изгаряне.
– Създаване на система за разпределение на топлината от камината.

Камина в център на хол

Съвременна камина в център на хол

– Спазване на препоръките за противопожарни разстояние от запалителни предмети.
– Осигуряване на удобен кът за отдих в близко до камината. Трябва да се обмисли как дизайна на камината ще се впише в интериора:

– Площта на отопляемите помещения, в които са монтирани камини, трябва да надвишава 15 m2.
Камините като правило се поставят на вътрешните стени с възможност към тях да се присъедини съществуващия комин.

Ъглова камина

Ъглова камина с овални форми

– Не се препоръчва камините да се поставят на срещуположни повърхности на прозоречните отвори на външни стени, поради възможно образуване на както и отрицателното въздействие върху изгарянето на дървата в камината.

– В стаите където има камини прозорците трябва да имат възможност за отваряне, или да се предвиди друго устройство за външен въздух, необходим за нормалното горене. Районът на отвора за приток на въздух трябва да надвишава 100 cm2 за монтиране на камини със затворена горивна камера и сечение на изхода на димните газове 200 cm2 .
– Тежестта на камината не трябва да превишава прогнозното натоварване на пода.
– На местата в които камината допира стената не трябва да преминават електрически проводници.

Вградена камина

Вградена камина тип картина

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.